Topbillede til fanebladet borger

Ung i Furesø

Furesø Ungeråd, Ungerådgivningen, Ungeindsats, Fritidsvejledning, Ungdomsskole, SSP, uddannelsesvejledning, højskoleophold, legitimations- og uddannelseskort

» Hvad er et attraktivt ungeliv i Furesø?I 2018 var Furesø Kommune årets ungdomskommune i Danmark, men de unge er fortsat på dagsordenen i det nye år. Hvordan får vi skabt et attraktivt ungeliv? Det er spørgsmålet, som byråd og ungeråd godt vil stille de unge i Furesø Kommune...
Årets Ungdomskommune 2018
» Årets Ungdomskommune 2018Furesøs unge vil tage ansvar, involveres og have medbestemmelse, og det giver Furesø Kommune plads til i en grad, så kommunen er en inspiration for andre kommuner. Sådan lyder vurderingen fra Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, der har tildelt...
Ungekulturhuset i Furesø
» Ungekulturhuset i Furesø KommuneFuresø Kommune har et ungekulturhus. Huset er skabt af unge og er for alle unge i alderen 15-24 år, som bor i kommunen
Ungerådet og Ole Bondo
» Furesø UngerådFuresø Kommunes Ungeråd skal rådgive Byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner for eksempel ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Furesø Kommune.
Fire unge drenge står i en rundkreds med armene om hinanden
» UngerådgivningenEr et gratis tilbud til unge, forældre, lærere, pædagoger og andre som er i kontakt med unge i Furesø.
Fritidsvejledere
» Furesø FritidsvejledningFuresø Fritidsvejledning (FV) har til formål at støtte børn og unge, som er bosat i Furesø Kommune, til at blive en del af kommunens aktive fritidsliv
Teenagere i ramme
» Ungdommens UddannelsesvejledningUngdommens Uddannelses-vejledning (UU-Sjælsø) er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge fra 7. klasse til de fylder 25 år.
ID
» Id-kort til unge over 16 årHvis du er 16 år eller derover, kan du få udstedt et legitimationskort hos Ungdomsskolen i Farum
To nøgler på et bord
» UngdomsboligerUngdomsboliger til unge uddannelsessøgende og andre unge med særlige behov for sådan en bolig i Furesø Kommune.
Sidst opdateret 21. december 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links