Erhvervsforside

Job med løntilskud

Løntilskud slår to fluer med ét smæk!

Generel information om løntilskud

For jobansø­gere giver ordningen mulighed for at genopfri­ske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller blot vænne sig til at være på en arbejdsplads. Der er også mulighed for at blive optrænet til et helt nyt arbejdsområde.

For virksomheder betyder løntilskudsordnin­gen, at det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud.

Løn og tilskud 

Ved privat ansættelse udbetaler virksomheden som hovedregel minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde. Virksomheden modtager herefter et løntilskud. For offentlige virksomheder gælder andre satser.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.