Tider for sagsbehandling på idræts- og fritidsområdet

Foreningsgodkendelse

Folkeoplysningsudvalget har møde ca. en gang om måneden. Ansøgninger, der opfylder de krav, som Folkeoplysningsudvalget stiller for at blive godkendt som forening, og som er modtaget i forvaltningen inden kl. 12.00 otte arbejdsdage før et ordinært møde, behandles på førstkommende udvalgsmøde. Liste over mødedatoer kan ses på kommunens hjemmeside. Man får svar på sin ansøgning senest én uge efter udvalgsbehandlingen.

Tilskudspuljer - ansøgninger

Folkeoplysningsudvalget har møde én gang om måneden (undtagen i juli). Ansøgninger, der opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav til ansøgninger om tilskud, og som er modtaget inden kl. 12.00 otte arbejdsdage før mødet, behandles på udvalgsmødet. Liste over mødedatoer kan ses på kommunens hjemmeside. Man får svar på sin ansøgning senest én uge efter udvalgsbehandlingen.

Alle andre henvendelser

Alle andre henvendelser besvares inden for kommunes overordnede sagsbehandlingstider

Sidst opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen