Nyt børnehus på vej til Hareskovby

Illustration af garderobeområde
Garderobeområderne er planlagt, så der også bliver plads til de uformelle møder, fx mellem forældre. Samtlige illustrationer: BJERG Arkitektur
'Huset mellem træerne' kalder arkitekterne det vinderprojekt, som fremover skal huse Hareskov Børnehus. Huset får plads til 100 børn og fleksible rammer, så det også kan fungere som lokalt samlingspunkt uden for åbningstid.

Der bliver plads til de helt store armbevægelser i det kommende Hareskov Børnehus, hvor byens yngste børn frem over får deres hverdag. For huset vil kunne rumme såvel de vilde lege som plads til stilhed og fordybelse, lover parterne bag det nye projekt, totalenterpriseteamet Lund & Staun, BJERG Arkitektur A/S, Sloth Møller og IN'BY. Et team, der har erfaringer med byggeri af dagtilbud.
Illustration af udemiljøet
Byrådet har netop besluttet at igangsætte byggeriet af det nye Hareskov Børnehus som en integreret institution med plads til 100 børn på Skovmose Allé 55. Altså samme sted, hvor den nuværende institution ligger i dag, og det har været et stort ønske for forældrene, fortæller Bettina Ugelvig Møller (A), der er formand for Udvalget for dagtilbud og familier.

"Den valgte løsning imponerede os som et gennemtænkt og flot bud på, hvordan vi kan opdatere de fysiske rammer for Hareskov Børnehus på den eksisterende grund. Det er rart at være med til at give såvel børn og deres forældre som det pædagogiske personale de bedste betingelser for børnenes trivsel, udvikling og læring. Det er nyt for mig, at forældrene bliver tænkt ind som brugergruppe, men her er der rent faktisk gjort plads til deres betydning, både i de daglige hente- og bringesituationer og i forældresamarbejdet. Det er godt tænkt," siger Bettina Ugelvig Møller.

Børnehus er også for de voksne

Børnehusets daglige leder, Rikke Buer Toldam hæfter sig også ved, at byggeriet foruden at være en daginstitution og en arbejdsplads også er forældrenes hus. Hvor der er mulighed for, at forældre kan tale med hinanden uden at forstyrre børnenes læringsmiljø, og hvor den fleksible indretning giver forældre og andre i lokalmiljøet mulighed for at benytte en del af huset til fritidssammenkomster eller aktiviteter.
"På den måde kan vores nye hus være med til at øge børnenes og forældrenes tilknytning til og positive oplevelse af børnehuset og det samarbejde omkring børns trivsel, udvikling og læring, vi er fælles om at opbygge og vedligeholde. Det glæder jeg mig meget til at opleve i praksis," siger hun.

Sammen med bæredygtighed er fleksibilitet et nøgleord i den nye institution, der er indrettet med varierede legezoner og i tæt samspil med udearealerne, hvor der blandt andet er indrettet udekøkken og krydderurtebede.

Illustration af indemiljøet i institutionen
Børnene får gode ud- og indkigsmuligheder via store vinduespartier, som også trækker dagslyset ind.

"Dagslys er et vigtigt designelement. Sollyset er ikke kun med til at dække energibidraget i bygningen. Det bruges også til at forbedre dagslyskvaliteten og dagslysniveauet. Sollys og dagslys har en sundhedsfremmende effekt på børn og voksne, særlig det lys, som kommer i vinterperioden, hvor vi opholder os mere indendørs. Desuden reduceres behovet for kunstigt lys og dermed reduceres strømforbruget," fortæller partner og arkitekt Maria Bjerg Nørkjær fra Lund og Staun.

Indretningen giver børn mulighed for aktiviteter med stor fysisk udfoldelse, uden at det forstyrrer andre børn, der er fordybede i stille aktiviteter.
Endelig er indretningen fleksibel i forhold til behovet for pladser til vuggestue- og børnehavebørn, så lokale børn så vidt muligt får en dagtilbudsplads i Hareskov.
Bæredygtigheden viser sig i den daglige brug, hvor lys og luft bidrager til et godt indeklima og et minimalt energiforbrug, da huset opføres efter 2020-kravene til nybyggeri og dermed også lever op til Furesø Kommunes klima- og miljømål om blandt andet at benytte drifts- og vedligeholdelsesvenlige materialer.


Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links