Skolebestyrelsesvalg 2018

Klasselokale
Der er i foråret 2018 valg til bestyrelserne på Furesø Kommunes 7 folkeskoler. Der skal vælges syv forældrerepræsentanter til hver skolebestyrelse. På Søndersøskolen og Stavnsholtskolen afholdes der dog forskudte valg (hvert 2. år), og der skal derfor kun vælges fire forældrerepræsentanter. Valgperioden er 4 år.
Skolerne informerer nærmere om valget via skolernes forældreintra. Du kan få oplyst reglerne for opstilling til skolebestyrelsesvalget samt tidsplanen for valgene ved at henvende dig til den enkelte skole. 

Læs mere på www.furesoe.dk/skolebestyrelsesvalg

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)