Dispensationer og tilladelser i uge 24

Byggehjelm og tegninger
I Furesø Kommune vil vi gøre det nemt for dig, at følge med og give dit besyv med i, hvordan kommunen udvikles. På furesoe.dk/hoering kan du derfor finde information om høringer, tilladelser og dispensationer, der har interesse for dig.

Forslag til Lokalplan 139: Etagebyggeri på Værløse Bymidte

Furesø Kommune har den 7. juni 2018 offentliggjort Forslag til Lokalplan 139 for en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte, samt Tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Høringsfristen er
fastsat til den 26. august 2018.

Forslag til Lokalplan 135: Bofællesskab på Stavnsholtvej

Furesø Kommune har den 7. juni 2018 offentliggjort Forslag til Lokalplan 135 for bofællesskab på Stavnsholtvej 51, samt forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2017. Høringsfristen er fastsat til den 26. august 2018.

Forslag til Lokalplan 16.2.1: Boliger på Brudedalen

Furesø Kommune har den 7. juni 2018 offentliggjort Forslag til Lokalplan 16.2.1 for boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt, Farum (Tillæg til Lokalplan 16.2). Høringsfristen er fastsat til den 26. august 2018.

Tilladelse: Udhusbygning på Værløse Gydevej 3

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til at opføre en udhusbygning/garage på Værløse Gydevej 3, 3500 Værløse. Vil du klage over afgørelsen, skal det ske til Planklagenævnet via Klageportalen, som ligger på borger.dk og virk.dk. Yderligere information om Planklagenævnet findes på naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen