Tyvene har kig på Nordsjælland – og kigger også forbi Furesø

Oven på et 2017 hvor antallet af indbrud raslede ned i Furesø Kommune, bød 1. kvartal på en lille stigning i forhold til sidste år. En udvikling, der har ramt de fleste af kommunerne i Nordsjællands Politikreds.

I Furesø bliver der holdt øje. Med indbrudstyve og med indbrudstallet. Derfor bliver det også taget alvorligt, når antallet af indbrud i 1. kvartal var på 3,0 indbrud pr. 1000 indbyggere. Dette er nemlig en smule over sidste års tal, hvor vi efter 1. kvartal lå på 2,4 indbrud pr. 1000 indbyggere.

"Fem af politikredsens 13 kommuner deler 2. pladsen, så på den led er der nok mere tale om en generel tendens, hvor tyvene har kig på Nordsjælland. Men hver enkelt borger kan gøre meget for at sikre sit eget hjem og sit nærområde. Nu nærmer vi os sommerferien, og derfor er der al mulig grund til at minde hinanden om, at aktive naboer er de bedste til at forhindre indbrud," siger Niels Milo Poulsen, velfærdsdirektør i Furesø Kommune.

Rudersdal ligger på 1. pladsen med 3,6 og gennemsnittet for hele kredsen er 2,8. så det er mere præcist at sige, at vi følger de andre kommuner i denne udvikling med enkelte undtagelser, som for eksempel Fredensborg og Halsnæs, der ligger lavest.

Fælles indsats nytter

Sammenlignet med de seneste år ser indbrudstallet for 1. kvartal dog ikke helt så kritisk ud. Tilbage i 2016 var der 4,4 indbrud pr. 1000 indbyggere efter første kvartal, i 2015 var tallet 4,0 og i 2014 hele 5,2.

"Det er udviklingen for et par år siden, der har skabt den fælles forståelse af vigtigheden af at samarbejde om indbrudsforebyggelsen. Det nyder vi godt af i dag, hvor borgerne og deres beboer- og grundejerforeninger, Nordsjællands Politi, Nabohjælp og kommunens indbrudsindsats ufortrødent samarbejder om at holde indbrudstyvene fra døren. Rigtig mange har allerede gennemført tryghedsvandringer og tilmeldt sig Nabohjælp", understreger Niels Milo Poulsen.

Stigningen er lille, men alligevel værd at holde øje med. Med udgangen af april har der i 2018 været 122 indbrud i Furesø Kommunes private hjem, i virksomheder og på institutioner, og hvert indbrud er ét for meget.

"Trygheden ligger Furesøs politikere så meget på sinde, at de blandt andet har skrevet de forskellige forebyggelsesindsatser ind i det fælles arbejdsprogram for hele byrådet. Derfor vil vi se et styrket samarbejde mellem kommune, lokalt erhvervsliv og borgerne i de kommende år," siger Niels Milo Poulsen.

Det kan du gøre:

  • Tilmeld din bolig til Nabohjælp på www.nabohjælp.dk
  • Tag initiativ til en tryghedsvandring i jeres bebyggelse. Her gennemgår I sammen med en konsulent jeres kvarter for oplagte 'stop-tyven initiativer'.
  • Få et oplæg fra Nordsjællands Politi og Furesø Kommunes koordinator for indbrudsforebyggelse ved næste generalforsamling eller bestyrelsesmøde i grundejer- bolig og andelsforeningen. Læs mere på www.furesoe.dk/indbrud eller skriv til indbrud@furesoe.dk for at bestille.

Kontakt

Indbrudskoordinator

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7216 4467
E-mail: indbrud@furesoe.dk