Det nye integrationsråd står klar

Netværk
Ud af et stort antal opstillede kandidater har byrådet valgt otte nye medlemmer og otte nye suppleanter til Integrationsrådet. Lene Munch-Petersen bliver ny formand, mens Raziye Altintas bliver næstformand.
Valget til Furesø Kommunes Integrationsråd er overstået, og de nye medlemmer kan trække i arbejdstøjet. Sammen med rådets tre byrådspolitikere får udvalget de næste fire år til opgave at rådgive kommunen i spørgsmål om integration og etniske minoriteter.
Formand for Integrationsrådet blev efter det konstituerende møde i sidste uge byrådsmedlem og udvalgsformand Lene Munch-Petersen (A). Hun mener, integrationsrådet skal arbejde med at skabe større lighed i børn og unges skolegang.
"Som integrationsråd skal vi blandt andet skabe en diskussion om, hvordan vi stiller børn med to sprog bedre, når de begynder i skolen. Selv om det er et langt træk, er der brug for, at vi udjævner den forskel, der i dag er på de unges afgangskarakter, hvor ikke-etnisk danskere eller unge med en baggrund fra et ikke-vestligt land får en afgangseksamen, der ligger to karakter lavere end etnisk danske elever, siger hun.Lene Munch-Petersen ser derfor gerne, at forældre med en anden etnisk baggrund end dansk i højere grad bliver en del af de demokratiske processer i for eksempel lokalråd og skolebestyrelser.

Flot interesse for rådet

Her kan Furesø Integrationsråd vise vejen, siger rådets nyvalgte næstformand, Raziye Altintas, der er imponeret over den store interesse, der har været for at stille op til rådet.
"Vi har haft i alt 24 privatpersoner og foreninger, der har ønsket en plads i integrationsrådet. Det er jeg stolt over, for det tager jeg som et udtryk for, at borgerne i Furesø vil involvere sig og tage et medansvar for, at integrationen lykkes lokalt. Det er et rigtig godt afsæt for rådets arbejde, at så mange ønsker at gøre en indsats for at styrke mangfoldigheden i Furesø Kommune, " siger Raziye Altintas.

Integrationsrådet holdt sit konstituerende møde den 8. marts 2018, efter at Integrationsrådet officielt blev sammensat af byrådet den 28. februar 2018.
Som borger kan du altid kontakte Integrationsrådet med gode ideer, der kan komme Furesø Kommunes integrationsindsats til gode, understreger Lene Munch-Petersen.

Medlemmer

Raziye Altintas - repræsentant for Kulturforeningen Lilleasien
Sahar Belal
Klaus E. Olsen
Sarka Hlobilov
Asmaa Basaleh
Dorthe Haugaard
Kay Geels
Bjørn Strange
Lene Munch-Petersen, Furesø Byråd
Muhammed Bektas, Furesø Byråd
Tine Hessner, Furesø Byråd

Suppleanter

Gitte Lohse Åkjær - repræsentant for Dansk Flygtningehjælps Lektiecafé på Farum Bibliotek
Yuying Chen - repræsentant for Kinesisk Kvindelig MotionsDans
Allan If Jensen
Maria Pabla La Rosa
Allon Hein Sørensen
Agnete Andersson - Repræsentation fra Oplysningsforbundet NETOP i Allerød - Furesø
Majken Samsøe
Steen Prytz Jensen
Fakta
· Integrationsrådet består af 11 medlemmer med bopæl i kommunen. 3 af medlemmerne er udpeget af Furesø Byråd.
· Integrationsrådet afholder mindst fire møder årligt og holder derudover arrangementer løbende.

 

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links