Hvilke smarte gadelamper skal lyse over Furesø?

Furesø Kommune har udarbejdet et forslag til en designmanual for vejbelysningen i kommunen.

Designmanualen skal anvendes til at vælge lamper ved udskiftning og ved nye installationer på kommunens vej- og stiarealer. Du kan finde den på furesoe.dk/hoering

Forslaget til designmanualen sendes i høring til og med den 28. marts 2019.
Du kan indsende bemærkninger på: bme@furesoe.dk

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen